Pressroom

2007-09-20
Nowy do towarzystwa - Powstaje kolejne TFI

Niebawem pojawi się nowe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. To kolejne TFI na Polskim rynku prowadzone przez osoby fizyczne.

Pierwszym prywatnym TFI była powstała w  2005 r. Opera. W tym roku byli menedżerowie ING, trzeciego TFI na polskim rynku, założyli Quercus TFI. Akcjonariuszami wymienionych Towarzystw są osoby fizyczne, a ich główną przewagą w porównaniu do wielkich korporacji jest brak obciążeń biurokratycznych, dzięki czemu proces podejmowania decyzji inwestycyjnych jest szybszy i bardziej elastyczny.

Nowe TFI będzie prowadzone m.in. przez Beatę Kielan, mającą duże doświadczenie w zarządzaniu, pracowała w CDM Pekao S.A. oraz była doradcą inwestycyjnym w BRE. Od podstaw budowała Skarbiec TFI. Była członkiem zarządu odpowiedzialnym za kontrolę polityki inwestycyjnej w Nordea PTE S.A.

Nowe TFI planuje wystartować jeszcze w tym roku.. Podpisano już umowę spółki, a na początku października Komisja Nadzoru Finansowego otrzyma odpowiedni wniosek. Spółka posiada już właściwie zbudowane struktury i kończy negocjacje z dostawcami usług, w tym bankiem depozytariuszem.  Spółka zamierza swoją ofertę skierować do klienta bardzo zamożnego oraz instytucjonalnego.