Pressroom

2005-02-11
Już dziś debiut PDA Graal S.A.
Zarząd Spółki Graal S.A. w imieniu akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
pragnie złożyć podziękowania Inwestorom, którzy wzięli udział w emisji akcji serii E, wszystkim współpracownikom, którzy włożyli dużo wysiłku w realizację przedsięwzięcia oraz tym wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu emisji, w szczególności:
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych
oraz naszym partnerom:
Oferującemu - Internetowemu Domowi Maklerskiemu S.A. (IDMSA.PL),
Doradcy finansowemu Emitenta - TAG Sp. z o.o.,
Doradcy prawnemu - Kancelarii Łatała i Wspólnicy Sp.k.,
firmie audytorskiej - Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.,
Notariuszowi - Leszkowi Soleckiemu,
oraz firmie public relations - Agencji Support Sp. z o.o.
Puls Biznesu, Parkiet