Aktualności

2009-10-01
GoTFI S.A. przejęło Secus I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek
Niepublicznych

GoTFI S.A. przejęło Secus I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych

Uprzejmie informujemy, że GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
przejęło od Copernicus Capital TFI S.A. zarządzanie SECUS Pierwszy
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych od dnia 1
października 2009 roku.

Organem zarządzającym Funduszem jest Go TFI S.A.

GO TFI S.A. w dniu 03.06.2008 r. uzyskało zezwolenie na działalność
(zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4030/151/20/07/08/V/KNF/53/1-1/KB) i zarządzanie funduszem GO Fund FIZ z wydzielonymi subfunduszami. Oferta GO TFI S.A. jest skierowana do klientów bardzo wymagających, oczekujących indywidualnych rozwiązań, zainteresowanych inwestowaniem, między innymi, na rynku niepublicznym. Wykorzystując bogate doświadczenie Kadry Zarządzającej w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, GO TFI S.A. oferuje innowacyjne produkty w ramach oferty Private Placement,  indywidualne portfele inwestycyjne w funduszach polskich i zagranicznych, plany inwestycyjne, tworzenie specjalistycznych funduszy zamkniętych dedykowanych dla poszczególnych firm, deweloperów.

Prezesem  GO TFI S.A. jest Pani Beata Kielan, pierwsza kobieta w Polsce, która uzyskała tytuł Doradcy Inwestycyjnego (licencja nr 31). Pani Beata Kielan pełniła funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE S.A., sprawowała funkcję Wiceprezesa w Skarbiec TFI S.A., zarządzając 14-toma rodzajami funduszy, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi. Zakładała Skarbiec TFI S.A.. Była również doradcą w departamencie inwestycji kapitałowych w BRE gdzie odpowiadała za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela. Pracowała również w CDM Pekao S.A. jako Doradca Inwestycyjny.