Aktualności

2007-03-23
Zaproszenie do pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
Zostaliśmy zaproszeni do pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (roboczo zwanego Nowym Rynkiem) - nowej, giełdowej platformy finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. Cieszymy się, że nie zawiedliśmy zaufania GPW.