Aktualności

2008-10-09
Rynek Kapitałowy w Polsce – analizy i rekomendacje
W co i jak warto inwestować? I czy już jest ten najlepszy moment?

Rynek Kapitałowy w Polsce – analizy i rekomendacje
W co i jak warto inwestować? I czy już jest ten najlepszy moment?

9 października w Domu Aukcyjnym Rempex odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone rynkowi kapitałowemu w Polsce zorganizowane przez GoFinance S.A., Union Investment TFI S.A. oraz Dom Aukcyjny Rempex.

Podczas spotkania były poruszane następujące tematy:

Giełda, fundusze - Podczas spotkania eksperci opowiedzieli o trendach i tendencjach rynkowych w 2008 roku, przedstawili prognozy na przyszłość. W części warsztatowej odbyła się gra inwestycyjna, podczas której klienci mogli w praktyce przetestować pozyskaną wiedzę.

Sztuka - Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami rządzącymi rynkiem dzieł sztuki. Przedstawiciel Domu Aukcyjnego Rempex opowiedział o obecnych trendach, o szansach i zagrożeniach związanych z inwestowaniem na tym rynku.


Panel Dyskusyjny - Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedyskutowania nurtujących ich problemów i zagadnień. Na pytania odpowiadali: Pani Beata Kielan, Prezez GoFinance S.A. i Pan Jarosław Lis, zarządzający funduszami i portfelami Union Investment TFI S.A..


PATRONAT MEDIALNY:

SII Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych


PROGRAM SPOTKANIA

18:00 Powitanie uczestników – Beata Kielan, Prezes GoFinance S.A.

18:05 - 18:25 Jesienne inwestycje, czyli rekomendowane rozwiązania w bieżącej sytuacji rynkowej. Rynek kapitałowy z punktu widzenia europejskiego eksperta w zarządzaniu aktywami – bieżący sentyment rynku, analiza trendów, prognozy średnio i długoterminowe.
Prelegent: Jarosław Lis, zarządzający funduszami i portfelami Union Investment TFI S.A..

18:25 - 18:45 Rynek kapitałowy z punktu widzenia firmy doradczej - Sytuacja rynkowa, trendy, prognozy średnio i długoterminowe – kiedy i w co warto inwestować?
Prelegent: Beata Kielan, Prezes GoFinance S.A., (licencja nr 31)

18:45 - 19:00 Dyskusja Panelowa

19:00 - 19:30 Rynek dzieł sztuki – analiza obecnych trendów, szanse i zagrożenia związane z inwestowaniem na tym rynku. W co warto inwestować i kiedy jest najlepszy moment?
Prelegent: Piotr Lengiewicz, Prezes Zarządu Domu Aukcyjnego Rempex.

19:30 – 20:30 Gra inwestycyjna
Prowadzący: Jan Gołąb – Union Investment TFI S.A.

20:30 Poczęstunek

 


ORGANIZATORZY: