Aktualności

2008-05-29
GoFinance wprowadza na rynek dwa nowe produkty strukturyzowane

Już od 02 czerwca w ofercie GoFinance dostępne będą dwie nowe lokaty stukturyzowane: Nowa Energia Go i Złoty Środek Go. 
 
Złoty Środek Go oparty jest na indeksie opartym na złocie S&P GSCI Gold Index. (Bloomberg Code: SPGSGCP:Ind). 
Nowa Energia Go  oparta jest na surowcach takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i dwutlenek węgla.


Dane historyczne pokazują, że możliwe są zyski nawet na poziomie 20% rocznie. W okresie ostatnich trzech lat stopa zwrotu z GSCI Gold Index wyniosła około 85%.  Stopa zwrotu w przypadku ropy naftowej za ostatnie 3 lata wyniosła około 140%, dwutlenku węgla, za ostatnie 3 lata, wyniosła około 50%, gazu ziemnego, za ostatnie trzy lata stopa zwrotu wyniosła około 90%.


Przewidywany zysk z inwestycji w Nowa Energia Go w przypadku scenariuszy fundamentalnych wynikających z analizy popytu i podaży zakłada, że oczekiwana stopa zwrotu wyniesie 49% za cały okres 2,5 letniej inwestycji, lub 80% dla czteroletniej, czyli 20% rocznie. Pesymistyczne scenariusze przewidują, że będzie to stopa zwrotu na poziomie 21% dla inwestycji w energię, czyli 8% rocznie lub 35% dla inwestycji w złoto (około 8,5% rocznie). Lokaty te należy traktować jako zabezpieczenie przed inflacją, słabym dolarem i zmiennością na rynku tradycyjnych aktywów. Oznacza, to, iż w przypadku rosnącej inflacji powinno wystąpić automatyczne dostosowane stopy zwrotu z lokaty do wzrastającej inflacji, a nawet stóp procentowych.

Okres subskrypcji kończy się 30.06.2008, Minimalna wpłata w przypadku obu lokat wynosi 10.000 zł. Obydwie lokaty zapewniają pełną gwarancję kapitału do 100%.

„Wprowadzamy na rynek produkty, które są alternatywą dla depozytów i funduszy inwestycynch. Polecamy je jako jedno z narzędzi dzięki którym można zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Średnia wpłata do funduszy inwestycyjnych jest obecnie na poziomie 30.000 40.000 tysięcy. Uważam, że w obecnych czasach w celu zminimalizowania ryzyka należy inwestować w różne klasy aktywów, należy wybrać kilka instrumentów inwestycyjnych. Jednym z nich może być inwestycja średnioterminowa w lokatę stukturyzowaną inwestującą w złoto lub surowce” mówi Beata Kielan Prezes GoFinance.


Dodatkowym atutem lokat jest w brak ryzyka kursowego, brak opłat wstępnych oraz brak podatku od zysku kapitałowego - oferowane są w formie efektywnej podatkowo polisy ubezpieczeniowej przygotowanej przez TUnŻ Europa SA.