Aktualności

2008-07-22
Najnowsza inicjatywa GPW - komentarz Adama Guza, Prezesa Zarządu GoAdvisers Sp. z o.o.

W dniu 22 lipca 2008 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazała środowisku Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect list z inicjatywą ukierunkowaną na upowszechnianie wykorzystywania rejestru inwestorów kwalifikowanych, w ramach przeprowadzanych na NewConnect ofert prywatnych. Warto zwrócić uwagę, iż przedmiotowy rejestr inwestorów kwalifikowanych prowadzony jest przez urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

GoAdvisers Sp. z o.o. będąca jednym z pierwszych Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect pozytywnie ocenia podjętą przez GPW inicjatywę. Popieramy wszelkie działania GPW, skierowane na wzrost zainteresowania instrumentami finansowymi oferowanymi na tym rynku. Wierzymy, że tego typu rozwiązania ułatwią przeprowadzenie ofert private placement i poprawią płynność na rynku wtórnym – na gorąco skomentował inicjatywę Adam Guz, prezes Zarządu GoAdvisers.