Aktualności

2009-03-01
Zmiana siedziby GoFinance SA i GoTFI SA

Informujemy, że z dniem 1 marca 2009 roku GoFinance SA i GoTFI SA zmieniły adres siedziby na:
ul. Inflancka 5 lok 38
00-189 Warszawa