Pressroom

2009-10-05
GoTFI przejęło Secus I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych
GO TFI S.A. Bankier.pl

"GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło od Copernicus Capital TFI S.A. zarządzanie SECUS Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych od dnia 1  października 2009 roku.
Organem zarządzającym Funduszem jest Go TFI S.A.

GO TFI w dniu 03.06.2008 r. uzyskało zezwolenie na działalność  (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4030/151/20/07/08/V/KNF/53/1-1/KB) i zarządzanie funduszem GO Fund FIZ z wydzielonymi subfunduszami. Oferta GO TFI jest skierowana do klientów bardzo wymagających, oczekujących indywidualnych rozwiązań, zainteresowanych inwestowaniem, między innymi, na rynku niepublicznym. Wykorzystując doświadczenie kadry zarządzającej w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi, GO TFI oferuje innowacyjne produkty w ramach oferty Private Placement, indywidualne portfele inwestycyjne w funduszach polskich i zagranicznych, plany inwestycyjne, tworzenie specjalistycznych funduszy zamkniętych dedykowanych dla poszczególnych firm, deweloperów.

Prezesem GO TFI jest Beata Kielan, pierwsza kobieta w Polsce, która uzyskała tytuł Doradcy Inwestycyjnego (licencja nr 31). Beata Kielan pełniła funkcję członka zarządu w Nordea PTE, sprawowała funkcję wiceprezesa w Skarbiec TFI, zarządzając 14-toma rodzajami funduszy, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi. Zakładała Skarbiec TFI. Była również doradcą w departamencie inwestycji kapitałowych w BRE gdzie odpowiadała za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela. Pracowała również w CDM Pekao jako doradca inwestycyjny."


Źródło: Bankier.pl

Cały artykuł: http://www.bankier.pl/wiadomosc/GoTFI-przejelo-Secus-I-Fundusz-Inwestycyjny-Zamkniety-Spolek-Niepublicznych-2027308.html