Pressroom

2004-10-29
Energomontaż Północ: akcje za długi
Adam Guz oraz firmy Gloria i Sices objęli 11,55 mln akcji serii E Energomontażu Północ za długi spółki kupione od banków. Łączna wartość emisji wyniosła 40,425 mln zł i taka sama kwota zobowiązań spółki wobec nabywców akcji została umo. . .
2004-10-27
Energomontaż-Północ ma nowych właścicieli
Zarejestrowana w Luksemburgu spółka Gloria Sarl oraz holenderska Sices International i prywatny inwestor Adam Guz objęły w zamian za wierzytelności o wartości 40,4 mln zł pakiet 11,55 mln akcji Energomontażu Północ. Nowe papiery zostały wyemito. . .