Pressroom

2004-11-23
Energomontaż Północ: Ryszard Opara ma 11,46 proc. akcji
Energomontaż Północ poinformował o zmianie wielkości kapitału spółki należącego do jego największych akcjonariuszy. Łącznie spadł on z 74,4 proc. do 20 proc.
Energomontaż Północ poinformował, że po rejestracji przez sąd podwyższenia wysokości jego kapitału zakładowego i wartości nominalnej akcji, Ryszard Opara ma obecnie 11,46 proc. akcji spółki, dających mu taki sam odsetek głosów na WZA. Wcześniej posiadał 42 proc. kapitału Energomontażu Północ.
Kredyt Bank ma obecnie 4,96 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZA Energomontażu Północ. Wcześniej dysponował 18,17 proc. akcji spółki dającymi mu taki sam odsetek głosów na jej WZA.
Udział Bonita Holdings w kapitale Energomontażu Północ spadł z 14,25 proc. do 3,89 proc.
W październiku Energomontaż Północ przeprowadził emisję 11,55 mln akcji serii E. Cena emisyjna wyniosła 3,50 zł. To także nowa cena nominalna akcji spółki. Nowe akcje Energomontażu Północ objęły spółki Gloria S.a.r.l. z Luksemburga, Sices International z Holandii i Adam Guz. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Energomontażu Północ wynosi 55,59 mln i dzieli się na 15.884.696 akcji.
Puls Biznesu